11. Het Siluur & het Devoon (ca. 443 tot 358 M.j geleden)

Het Siluur begint met de massa-extinctie van 60% van de zeesoorten. Door vorming van de ozonlaag ontwikkelt zich, aan het einde van het Siluur en vervolgens tijdens het Devoon, leven op aarde met het ontstaan van mossen, varens, insecten en amfibieën.