12. Het Carboon (ca. 358 tot 299 M.j geleden)

De oudste fossielen van de Ardèche dateren uit het Carboon. De gesteenten uit deze periode zijn het gevolg van een evenaarsklimaat van een hooggelegen plateau. Het klimaat en de vegetatie bevorderen de ontwikkeling van reusachtige insecten.

Fossiele energie

Het Carboon wordt gekenmerkt door een toename van planten met tot gevolg dat de atmosfeer nu uit meer dan 35% zuurstof bestaat. In moerassen worden afgestorven plantenresten opgeslagen die thans een groot deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden en anthraciet op Aarde vormen.