14. De Trias (ca. 252 tot 201 M.j geleden)

In de Trias lagen bijna alle continenten verenigd in het supercontinent Pangea. Het klimaat bleef droog. Grallators, ofwel kleine dinosauriërs, laten pootafdrukken achter langs de kust. Sporen van golven (ripples marks) zijn verre getuigen van kustvorming in de Cevennen.

Pootafdrukken van dinosauriërs

Ichnologie is de wetenschap van sporenonderzoek. Uit sporenonderzoek in de Ardèche blijkt dat de dinosauriërs tot de maniraptora behoren. Zou het dus kunnen dat een dinosauriër uit de Ardèche een voorouder is van de beroemde blauwe dino uit Jurassic Park van Spielberg ?

De eieren van dinosauriërs

De meeste eieren van dinosauriërs werden in grote aantallen gelegd. Dino-eieren zijn klein in vergelijking met de grootte van volwassen dinosauriërs. Hun kleintjes groeien zeer snel.

Grote reptielen

Vanaf het begin van de Triasperiode heeft het verdwijnen van 95% van de soorten geleid tot de overheersing van grote reptielen, en dit zowel op land, in de lucht als in zee. Ichtyosaurussen zijn grote zeereptielen uit deze periode.