13. Het Perm (ca. 299 tot 252 M.j geleden)

Tijdens het Perm is het klimaat droog. De diversiteit aan reptielen en amfibieën neemt toe. In de Ardèche vinden we nabij Largentière kleine afdrukken terug in het sedimentaire gesteente.

Het klimaat van het Pangea

Het Perm kenmerkt zich door een laag waterpeil en de vorming van het supercontinent Pangea. Bijna alle landmassa was geconcentreerd in één supercontinent dat omringd werd door de oceaan Panthalassa.
Een continent van deze omvang zorgt voor zeer specifieke klimatologische omstandigheden met temperatuurschommelingen van 40°C gedurende één dag. Door zware erosie verdwijnt in snel tempo de Hercynische bergketen. Bij verschillende soorten ontwikkelen zich temperatuurregelingssystemen die toelaten om temperatuur snel op te vangen en af te voeren.

Het einde van een Tijdperk

Het Perm werd afgesloten door de grootste massa-extinctie in de Aardse geschiedenis. Zo’n 90% tot 95% van alle mariene soorten stierven uit, net als zo’n 70% van alle soorten op het land. Er zijn een aantal hypothesen over de oorzaak van deze massa-extinctie zoals vulkaanuitbarstingen, droogte, toename van bacteriën, enz.