17. Het Krijt (ca. 145 tot 65 M.j geleden)

Het Krijt duurde van ca. 145 tot 65 miljoen jaar voor Chr. en is de meest bekende geologische tijdperk dankzij de dieren die in deze periode leefden. De Pterosauriër, de Tyrannosaurus en de Velociraptor zijn slechts enkele voorbeelden van gevreesde roofdieren uit deze periode.

Het begin van het Krijt

De gemeente Berrias-et-Casteljau (Ardèche) is bij geologen sinds 1875 bekend met de ontdekking van een typische kalksteenlaag uit het Vroeg-Krijt, de Berriasien-etage.

De sites van Haquel en Hgula (Libanon)

Ten noorden van Beiroet in Libanon werd sinds de Franse koning Lodewijk XIV al als kalksteen ontgonnen voor fossielen. Ca. 95 miljoen jaar geleden stortte er door zware regenval alluviale afzettingen in zee wat een overdaad aan micro-algen veroorzaakte die al het zuurstof vasthielden en voor massale verstikking zorgden.

De provincie Liaoning (China)

Deze locatie is bekend als vindplaats van de vliegende dinosauriër en eerste vogel met snavel. Ca. 125 miljoen jaar geleden spuwden vulkanen giftige wolken en as de lucht in. Door deze gaswolken werden hele populaties gedood. De resten van dode dieren verdwenen vervolgens in ondiepe zeeën.

De site Crato (Brazilië)

De exploitatie van kalksteengroeven leidde tot vondsten van opmerkelijke fossielen. De site, die dateert van ca. 112 tot 125 miljoen jaar geleden, bevat fossielen van geleedpotigen en van de eerste bloemplanten (angiospermen).

Het einde van het Krijt

Het einde van het Krijt werd gekenmerkt door het verdwijnen van de grote dinosauriërs en van vele grote zee- en vliegende reptielen. De oorzaak is de aanwezigheid van verpulverde rotsblokken in de atmosfeer door de inslag van een gigantische meteoriet.