4. De Aarde

Onze Aarde heeft zich gevormd door accumulatie van gesmolten lichamen. Tijdens de afkoeling zijn de zwaarste elementen gemigreerd naar het centrum. Ze omvat verschillende lagen waaronder de kern, de mantel en de korst.

De aarde is een bol met een straal van ongeveer 6.500 km.
• Vanaf 6.370 tot 2.900 km is de kern samengesteld uit dicht rotsgesteente (ijzer en nikkel).
• Vanaf 2.900 tot 30 km is de mantel, bron van aardse warmte, een geheel van kneedbare gesteenten onder druk. De mantel bevat voornamelijk peridotiet.
• Vanaf 30 km tot aan de oppervlakte is de korst oceanisch (gabbro) of continentaal (graniet).
Het geheel van de aardkorst wordt omgeven door de hydrosfeer en de atmosfeer.

De Aarde is een actieve planeet waarop leven voorkomt. Door tektonische processen, vulkanisme, erosie en onder invloed van levende wezens wijzigt haar structuur voortdurend.
Volgens een theorie is ca. 4,47 miljard jaar geleden de asteroïde Theia ingeslagen op de Aarde. Volgens deze theorie zou Theia ongeveer de grootte van Mars hebben gehad, en moet deze de Aarde hebben geraakt met een scherende invalshoek. Deze inslag vernietigde Theia en gooide grote hoeveelheden materiaal in een baan om de Aarde, waaruit vervolgens de Maan is ontstaan.