5. Geologie & Ardèche

De geologie van de Ardèche telt 500 miljoen jaar. Ardèche bestaat uit een kristallijne sokkel (graniet, gneis, enz.), sedimentaire afzettingen (zandsteen, kalksteen, mergel, enz.) en vulkanische gesteenten (basalt, puzzolaan, enz.).

De sedimentaire gesteenten bestaan uit stukken geërodeerd gesteente en verweerde levende wezens of afgezet sediment. Sedimentaire gesteenten ontstaan door het bezinken en ophopen van sediment.
Magmatische gesteenten vormen zich wanneer magma langzaam in de diepte afkoelt (plutonische rots) of snel afkoelt aan het oppervlak (vulkaanrots).