8. Het Precambrium (ca. 3,8 miljard tot 485 M.j geleden)

De oudste fossielen zijn stromatolieten, sporen van bacteriële activiteit van 3,5 miljard jaar geleden. Er is weinig geweten over het leven tijdens het Precambrium tot 540 miljoen jaar geleden, omdat er toen alleen ongewervelde dieren bestonden en fossilisatie dus zeldzaam is.